HitmanPro 3.6.1.164 +Crack (32/64-bit)


OFFICIAL SITE:-

http://www.surfright.nl/en/homeSPM 2009 BAHASA MELAYU KERTAS 2 : SOALAN 1


SOALAN 1 :RUMUSAN

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan tidur dari segi saintifik dan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melehihi 120 patah perkataan.Punca - Punca Pelajar Ponteng Sekolah

Punca - Punca Pelajar Ponteng Sekolah (Karangan PMR)