Filled Under:

Nota Sejarah Tingkatan 5 - Bab 1

BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Imperialisme Barat di Asia Tenggara

1.Apakah yang dimaksudkan Imperialisme Barat?


 1. Dasar sesebuah Negara meluaskan pengaruh dan wilauahnya dengan menjajah Negara lain.
 2. Imperialisme Barat di Asia Tenggara bermula sejak abad ke 16.
 3. Kegiatan ini didorong oleh hasrat mereka untuk menguasai politik, ekonomi dan sosial kawasan ini.


2.Senaraikan Negara Imperialis Barat dan Negara Asia Tenggara yang dijajah.

Imperialis Barat Negara yang dijajah:
 • Portugis - Melaka dan Timor-timur,
 • Sepanyol - Filipina
 • Belanda - Indonesia
 • Britain - Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei, Burma
 • Perancis - Indochina
 • Amerika Syarikat - Filipina
3.Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi imperialisme Barat di Asia Tenggara.

 1. Kedudukan yang strategik kerana terletak di antara China dan India menarik minat imperialisme barat
 2. Tanahnya yang subur sesuai untuk pelbagai jenis tanaman seperti tebu, kopi, kelapa, getah,kelapa sawit dan tembakau
 3. Kawasan ini kaya dengan bahan mentah seperti rempah, bijih timah, kayu jati dan petroleum
 4. Kepesatan sektor perindustrian membolehkan pengeluaran pelbagai hasil perkilangan besar-besaran dan memerlukan bahan mentah secara konsisten
 5. Memerlukan kawasan pasaran baru untuk memasarkan hasil pengeluaran kilang.
 6. Penggunaan kapal berkuasa wap membolehkan muatan yang banyak dan mempercepatkan perjalanan antara barat dengan timur serta menjimatkan kos pengangkutan
 7. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 pula telah memendekkan jarak perjalanan, selamat dan menjimatkan kos di antara Barat dan Timur
 8. Penciptaan telegraf dapat menghubungkan antara Barat dengan Timur memberikan arahan kepada pegawai-pegawai di tanah jajahan dan wakil perniagaan dengan lebih cepat dan berkesan
 9. Persaingan antara kuasa Barat menyebabkan Negara-negara di Asia Tenggara menjadi mangsa imperialisme kerana keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan dan kekayaa
 10. Slogan beban orang putih sering digunakan oleh kuasa British dan Belanda dalam imperialisme mendakwa mereka lebih maju dan bertamadun.
 11. Merasakan bertanggungjawab untuk memimpin orang timur kearah kehidupan yang lebih ejahtera
 12. Perancis dengan slogan tugas menyebarkan tamadun di Timur melalui mubaligh kristian menyebarkan agama kristian kepada penduduk tanah jajahan.


0 komen:

Post a Comment